Журнал «Економіка Промисловості»  №4(52)  2010 рік
Причини фінансово-економічної кризи в Україні та перспективи її подолання: фізико-економічний аспект
Автор: Ігнатова О.А..
Файл: PDF.

Проблема доларизації в Україні та шляхи її вирішення
Автор: Шира Н.О. .
Файл: PDF.

Интегральный метод районирования рейтинговых показателей развития региона
Автор: Иванов С.Е. .
Файл: PDF.

Режим митного складу: алгоритм його використання та шляхи вдосконалення
Автор: Осадча Н.В. .
Файл: PDF.

Спеціальний режим оподаткування підприємств малого бізнесу в умовах економічної кризи
Автор: Кондратенко Н.Г. .
Файл: PDF.

Ризики розвитку промисловості і пріоритети політики її реформування у стратегії економічних перетворень в Україні
Автор: Кіндзерський Ю.В. .
Файл: PDF.

Конкурентоспроможність промисловості України: стан та засоби підвищення
Автор: Ромусік Я.В. .
Файл: PDF.

Концепция стратегии развития энергосбережения
Автор: Иванова В.В. .
Файл: PDF.

Критерії оцінки ефективності структурної трансформації промислових корпорацій різними суб'єктами ринку
Автор: Голуб Н.Ю. .
Файл: PDF.

Мотиви формування та принципи оргпроектування виробничо-господарських комплексів промислового сектору
Автор: Мельникова М.В. .
Файл: PDF.

Обеспечение энергетической безопасности Украины: метано-угольный аспект
Автор: Котов Е.В., Юшков Е.А. .
Файл: PDF.

Розробка моделі стратегічного управління гірничодобувного підприємства
Автор: Паршин Ю.І. .
Файл: PDF.

Договірне оформлення аудиту: проблеми та їх вирішення
Автор: Бондар В.П. .
Файл: PDF.

Информационный потенциал вуза: проблемы определения и возможности использовани
Автор: Мащенко Н.Е. .
Файл: PDF.

Анализ процессов региональной и отраслевой концентрации капитальных инвестиций Украины
Автор: Коник О.В..
Файл: PDF.

Оцінка інтелектуального капіталу й мотиваційні чинники інноваційних потенцій можливостей підприємств
Автор: Гаращук О.В., Щукін О.І., Матієнко В.М., Козлов Є.Є. .
Файл: PDF.

Концепція адаптивного управління інноваційним розвитком промислового підприємства
Автор: Гринько Т.В. .
Файл: PDF.

Визначення основних чинників сталого розвитку регіонів України
Автор: Чічкань О.І. .
Файл: PDF.

Методика оцінки інтелектуальної власності на підприємствах
Автор: Ярмош В.В. .
Файл: PDF.

Основные положения концепции инновационной системы
Автор: Ахромкин Е.М..
Файл: PDF.

Применение принципов системного анализа в моделировании инновационного процесса
Автор: Калюжный И.Л., Калюжная Т.В., Митус В.А. .
Файл: PDF.

Стратегические аспекты применения конкурентного бенчмаркинга на промышленном предприятии
Автор: Гончарук А.Г..
Файл: PDF.

Диагностика и оценка эффективности основной деятельности предприятия
Автор: Кравченко В.Н., Лысенко А.Ю..
Файл: PDF.

Визначення сутності економічної ефективності та класифікація її видів
Автор: Братанич М.В., Полозова Т.В..
Файл: PDF.

Розрахунки підприємств за операціями придбання: економіко-правовий зміст
Автор: Орлов І.В..
Файл: PDF.

Особливості визнання витрат на Інтернет на підприємствах торгівлі
Автор: Коновалова Т.В., Гарбузова Н.О..
Файл: PDF.

Результаты анализа готовности предприятия к осуществлению
Автор: Трубчанин В.В., Мальчик М.В..
Файл: PDF.

Бюджетне фінансування регіонального промислового комплексу
Автор: Ватаманюк-Зелінська У.З..
Файл: PDF.

Податковий кодекс України як інструмент вирішення проблем бухгалтерського обліку податку на прибуток
Автор: Кучер С.В..
Файл: PDF.

Аспекти організації бухгалтерського обліку розрахунків за ПДВ
Автор: Уллубієва К.К..
Файл: PDF.

Доверие как базовый параметр институциональной среды в банковском секторе
Автор: Матюшин А.В..
Файл: PDF.

Концепция регулирования отраслевой концентрации кредитных рисков коммерческого банка
Автор: Шкаева Т.И..
Файл: PDF.

Методика оцінки дистанційних каналів збуту банківських продуктів та послуг
Автор: Прушківський В.Г., Козицька.
Файл: PDF.

Забезпечення кадрової безпеки організації
Автор: Подлужна Н.О..
Файл: PDF.

Соціально-економічний аспект благоустрою населених пунктів
Автор: Бородюк В.М., Фролова Г.С..
Файл: PDF.

Соціальний пакет як інструмент соціальної відповідальності у сфері охорони праці
Автор: Котова Н.І..
Файл: PDF.

Трансформація маркетингу: соціально-етичний аспект
Автор: Романенко І.П..
Файл: PDF.

Экологоориентированное стратегическое планирование – базис развития территориальных экономико-экологических систем
Автор: Хумарова Н.И. .
Файл: PDF.

Нова парадигма розвитку хімічної промисловості України
Автор: Алимов О.М. .
Файл: PDF.

Анотації
Автор: .
Файл: PDF.