Журнал «Економіка Промисловості»  №51(3)  2010 рік
Государственная поддержка угольной промышленности: макроэкономические аспекты
Автор: Амоша А.И., Владыченко А.А. .
Файл: PDF.

Вплив Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану на зовнішньоекономічну діяльність України
Автор: Осадча Н.В..
Файл: PDF.

Основні напрями формування податкової політики держави
Автор: Кондратенко Н.Г. .
Файл: PDF.

О понятийной неопределенности термина "механизм" в экономических исследованиях
Автор: Чаленко А.Ю. .
Файл: PDF.

Диалектика понятийного аппарата конкурентоспособности предприятий в исследовании рефлексивного ее управления
Автор: Мальчик М.В. .
Файл: PDF.

Теоретичні основи та сутність економічної безпеки України
Автор: Мартиненко В.В. .
Файл: PDF.

The European regional integration: the preconditions and aims of foundation
Автор: Sytnyk І.V. .
Файл: PDF.

Democracy, economic freedom, competitiveness
Автор: Khakhverdyan D. .
Файл: PDF.

Историография разработки межотраслевых балансов общественного производства
Автор: Иванов Е.Т. .
Файл: PDF.

Основные направления решения проблем энергоемкости продукции металлургических предприятий Украины.
Автор: Поклонский Ф.Е., Ращупкина В.Н. .
Файл: PDF.

Реструктуризація підприємств в умовах трансформації економіки України
Автор: Свечкіна А.Л., Коршуневська Г.В. .
Файл: PDF.

Реструктуризація підприємств як стратегічна альтернатива подолання кризових явищ в економіці
Автор: Дорофєєва Г.А. .
Файл: PDF.

Теоретическая парадигма потенциала развития промышленного предприятия
Автор: Лепа Р.Н., Цопа Н.В., Гончаренко М.Ф. .
Файл: PDF.

Остаточный энергетический потенциал низкокалорийных отходов угольного производства: критерии оценки
Автор: Майдукова С.С. .
Файл: PDF.

Модель оцінки ефективності праці персоналу на енергетичних підприємствах
Автор: Костін Ю.Д., Ущаповський К.В. .
Файл: PDF.

Моделювання процедур прийняття управлінських рішень у комунікаційній системі руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
Автор: Метеленко Н.Г. .
Файл: PDF.

Формування підприємницької системи внутрішньофірмових взаємовідносин
Автор: Богдан О.І., Гаращук О.В., Яценко Н.М., Козлов Є.Є. .
Файл: PDF.

Забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві
Автор: Коваленко Ю.О. .
Файл: PDF.

Організація безпеки онлайнового електронного бізнесу
Автор: Васильєва Н.Ф., Гінкул А.С., Кавура В.Л. .
Файл: PDF.

Определение инвестиционного риска воспроизводства мощности угледобывающего предприятия
Автор: Евдокимов Ф.И. .
Файл: PDF.

Система бюджетного планування інвестицій у професійний розвиток працівників підприємства
Автор: Захарова О.В. .
Файл: PDF.

Інвестиційна складова приватизаційного рейтингу вугільних шахт
Автор: Солодовник Л.М., Грибіненко О.М. .
Файл: PDF.

Управління регіональними трудовими потоками
Автор: Муромець Н.Є. .
Файл: PDF.

Аналіз стійкості функціонування регіональних автотранспортних систем України
Автор: Чорноус О.І. .
Файл: PDF.

Функціональна погодженість при оцінці системної ефективності розвитку підприємства
Автор: Гонтарева І.В. .
Файл: PDF.

Продуктивність праці як елемент світогосподарської диспропорційності
Автор: Ромусік Я.В. .
Файл: PDF.

Динаміка та формування фінансових результатів діяльності великих металургійних підприємств України у докризовий період
Автор: Збаразська Л.О., Нікіфорова В.А. .
Файл: PDF.

Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємства
Автор: Паршина О.А. .
Файл: PDF.

Институциональные особенности и проблемы банковской системы Украины
Автор: Матюшин А.В. .
Файл: PDF.

Особенности деятельности хедж-фондов как субъектов финансового рынка
Автор: Найденов В.С., Масалаб Р.Н., Белецкий А.В. .
Файл: PDF.

Проблемні аспекти використання міжнародних стандартів аудиту в Україні
Автор: Веріга Г.В., Бєлих Д.О. .
Файл: PDF.

Прогнозирование спроса на экологическую продукцию с учетом факторов резкого снижения спроса
Автор: Трубчанин В.В. .
Файл: PDF.

Инвестиции в человеческий капитал: их источники и эффективность
Автор: Саратикянц Э.С., Закервашевич Н.В. .
Файл: PDF.

Проблеми реформування діяльності профспілок в Україні
Автор: Соколов Д.Є..
Файл: PDF.

Складові системи соціально-економічних індикаторів сталого розвитку міста
Автор: Кузнєцова Л.В. .
Файл: PDF.

Александр Николаевич Щедрин (27.02.1937 - 20.06.2010 гг.)
Автор: .
Файл: PDF.

Анотації
Автор: .
Файл: PDF.