Журнал «Економіка Промисловості»  №50(2)  2010 рік
Світовий досвід антиінфляційної політики держави: рекомендації для України
Автор: Папаiка О.О. , Горбанський А.Б..
Файл: PDF.

Альтернативні методики проведення фрактального аналізу
Автор: Даниленко В.А. .
Файл: PDF.

Проблема оцінки та вимірювання висоти вхідних бар’єрів у світовій практиці
Автор: Малій О.В..
Файл: PDF.

Факторы развития регионов Украины в процессе трансформации экономики страны
Автор: Кухарская Н.А..
Файл: PDF.

Established competition of indicators and economic growth
Автор: D.Hakhverdyan .
Файл: PDF.

Использование методов теории поля при анализе региональных проблем
Автор: Павлов К.В..
Файл: PDF.

Минимизация последствий техногенных аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве
Автор: Инякин В.Н. , Шевченко В.В..
Файл: PDF.

«Укрзалізниця» как естественная монополия
Автор: Петренко Е.А..
Файл: PDF.

Зарубежный опыт интеграции угледобывающих и электрогенерирующих компаний
Автор: Завгородняя О.П. .
Файл: PDF.

Удосконалення державного регулювання діяльності постачальників у сфері житлово-комунального господарства України
Автор: Брадул С.В. , Бєлєнцов В.М..
Файл: PDF.

Антикризове управління – превентивний захід попередження банкрутства
Автор: Телін С.В..
Файл: PDF.

Економіко-технологічні фактори формування структурних дисбалансів чорної металургії України
Автор: Молдован О.О. .
Файл: PDF.

Удосконалення процесів обслуговування різних категорій споживачів
Автор: Коніщева Н.Й. , Трушкіна Н.В..
Файл: PDF.

Развитие нормативной базы определения себестоимости продукции промышленных предприятий как фактор повышения её конкурентоспособности
Автор: Иванов Ю.Б. , Орлова А.Ю..
Файл: PDF.

Рациональная модель планирования развития предприятия
Автор: Филипишин И.В. , Омельченко С.Н..
Файл: PDF.

Моделювання показників економічної безпеки підприємства на основі нечіткої логіки
Автор: Останкова Л.А. , Шевченко Н.Ю. .
Файл: PDF.

Совершенствование управленческого учета нематериальных активов на промышленных предприятиях Украины
Автор: Слободянюк Н.А. .
Файл: PDF.

Організація моніторингу організаційно-виробничої сфери в антикризовому управлінні підприємством
Автор: Дубинська О.С..
Файл: PDF.

Удосконалення планування маркетингових комунікацій на підприємстві
Автор: Семенов Г.А. , Семенов А.Г. , Жилінська Л.О. .
Файл: PDF.

Інвестиційні чинники економічної динаміки України: виклики посткризового відновлення економіки
Автор: Покришка Д.С. .
Файл: PDF.

Аналіз тенденцій рівня розвитку економічних процесів підприємства
Автор: Грігорян Г.М. , Гапоненко О.Є..
Файл: PDF.

Механізми забезпечення онлайнового електронного бізнесу
Автор: Вінарік Л.С. , Васильєва Н.Ф. .
Файл: PDF.

Изменение тенденций в поведении потребителя на продовольственном рынке в период кризиса 2008 г. в Украине
Автор: Кокодей Т.А..
Файл: PDF.

Оцінка інтенсивності конкуренції у виноробній промисловості України
Автор: Зайцева Н.О..
Файл: PDF.

Концептуальные подходы к финансированию технико-технологического перевооружения запорожских металлургических предприятий
Автор: Ткаченко А.М. , Казачков И.О. .
Файл: PDF.

Оценка экономической эффективности экологического менеджмента предприятия
Автор: Александров И.А. , Окуловская А.С..
Файл: PDF.

Теоретический аспект формирования человеческого капитала
Автор: Саратикянц Э.С. , Закервашевич Н.В. .
Файл: PDF.

Інвестиціїї в людський капітал: особливості визначення та критерії оцінки ефективності
Автор: Хромов М.І. .
Файл: PDF.

Удосконалення системи професійної орієнтації молоді в регіоні
Автор: Кулєшова Л.В. .
Файл: PDF.

Анотації
Автор: .
Файл: PDF.