Журнал «Економіка Промисловості»  №49(1)  2010 рік
Структурно-динамічна оцінка потенціалу інноваційних та організаційно-економічних змін
Автор: Алимов О.М., Юрик Я.І. .
Файл: PDF.

Технології управління якісною поведінкою економічних систем держави
Автор: Кузьменко Г.Г. .
Файл: PDF.

Обмеження монополізму та проблеми розвитку конкуренції в Україні
Автор: Пожуєва Т.О. .
Файл: PDF.

Использование SWOT-анализа для разработки стратегии развития экономики на разных уровнях управленческой иерархии
Автор: Павлов К.В., Андреева И.Г. .
Файл: PDF.

Програмно-цільове планування як інструмент забезпечення сталого розвитку промислового регіону
Автор: Котов Є.В..
Файл: PDF.

Конкурентные преимущества металлургии Украины на региональных рынках сбыта металлопродукции.
Автор: Никифорова В.А..
Файл: PDF.

Факторы роста и направления развития национальных экономик России и Бразилии (в составе группы БРИК)
Автор: Кулиш Е.В., Телюк В.А., Прилипко П.А. .
Файл: PDF.

Расчет качественных показателей при учете добычи на основе модели дневной поверхности карьера.
Автор: Мельничук В.И. .
Файл: PDF.

Визначення рівня тіньової економіки в контексті формування і розвитку системи інформаційної безпеки України
Автор: Гребенюк О.В. .
Файл: PDF.

Информационная поддержка производственного процесса на предприятии средствами радиовещания
Автор: Кравченко В.И., Сагайда П.И., Кравченко В.В..
Файл: PDF.

Использование потенциала экономической науки в формировании Стратегии инновационного развития Донецкого региона до 2025 года
Автор: Новикова О.Ф. .
Файл: PDF.

Оценка эффективности вложений в информационно-телекоммуникационные технологии онлайнового электронного бизнеса
Автор: Винарик Л.С., Щедрин А.Н. .
Файл: PDF.

Оцінка високотехнологічної виробничої сфери – фундамент для створення дієздатної інноваційної стратегії держави
Автор: Саліхова О.Б..
Файл: PDF.

Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю
Автор: Ярмош В.В..
Файл: PDF.

Інвестиційний потенціал промислових підприємств та регіонів і його вплив на інноваційну діяльність
Автор: Задніпрянна Т.С. .
Файл: PDF.

Наукомістке виробництво в Україні: економічні тенденції та наслідки прояву кризових трансформацій
Автор: Одотюк І.В. .
Файл: PDF.

Актуальність необхідності динамічного планування діяльності підприємств у невизначених умовах
Автор: Кобзій О.В. .
Файл: PDF.

Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств
Автор: Важинський Ф.А., Ноджак Л.С., Колодійчук А.В. .
Файл: PDF.

Мотивування працівників системи комунікацій машинобудівного підприємства: організаційні та фінансово-економічні аспекти
Автор: Кузьмін О.Є., Шпак Н.О. .
Файл: PDF.

Сучасні теоретико-методологічні підходи до управління персоналом на промислових підприємствах
Автор: ВУщаповський К.В..
Файл: PDF.

Нормативно-правове регулювання і облік мита в Україні в рамках СОТ
Автор: Горянська Т.В..
Файл: PDF.

Современная оценка существующей системы бюджетирования хозяйственной деятельности предприятия
Автор: Тэлин М.В..
Файл: PDF.

Поддержка принятия решений в сфере управления персоналом банка
Автор: Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю., Кузьмина Е.Ю. .
Файл: PDF.

Управление породными потоками с целью минимизации энтропийного влияния на окружающую среду
Автор: Бардась А.В .
Файл: PDF.

Аграрне природокористування в регіонах Українських Карпат
Автор: Мікловда В.П., Газуда М.В.
Файл: PDF.

Розвиток державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства в Україні
Автор: Павлюк К.В., Степанова О.В. .
Файл: PDF.

Малый бизнес как трудовая экономика и функции власти
Автор: Адамов Б.И. .
Файл: PDF.

Розвиток продуктивної сили казенного підприємства пенітенціарної системи держави
Автор: Саєнко В.Г. .
Файл: PDF.

Анотації
Автор: .
Файл: PDF.