Журнал «Економіка Промисловості»  №48(5)  2009 рік
Регуляторна складова у формуванні державної митної політики
Автор: Осадча Н.В., Ляшенко В.І. .
Файл: PDF.

Теоретические аспекты сценарного моделирования развития регионов
Автор: Гейман О.А. .
Файл: PDF.

Направления на создание синергетического эффекта и методы управления синергизмом
Автор: Ляхов А.В., Головина А.К. .
Файл: PDF.

Державне регулювання ринку цінних паперів України
Автор: Черничинець С.П. .
Файл: PDF.

Аспекты управления потенциалом капитализации производственно-хозяйственных комплексов в промышленном секторе
Автор: Мельникова М.В. .
Файл: PDF.

Сценарный подход к разработке среднесрочной стратегии развития металлургии Украины
Автор: Никифорова В.А..
Файл: PDF.

Методичний підхід до оцінки перспектив функціонування збиткових шахт у процесі реструктуризації
Автор: Бєлозерцев О.В..
Файл: PDF.

Якість вугілля та визначення категорії «повнота вилучення запасів»
Автор: Бардась А.В..
Файл: PDF.

Формування організаційно-економічного механізму збалансованого управління потоками товарної вугільної продукції
Автор: Чистяк О.Ю. .
Файл: PDF.

Оценка управленческих ситуаций в условиях неопределенности информации
Автор: Крулькевич М.И., Сынкова К.В. .
Файл: PDF.

Особливості побудови економіко-математичної моделі розвитку шахти
Автор: Саллі С.В., Терещенко М.К., Ситник В.В. .
Файл: PDF.

Роль кластерів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону
Автор: Єрмакова О.А. .
Файл: PDF.

Формування оптимальної стратегії будівельної організації в умовах невизначеності
Автор: Чинкуляк Н.М., Вода І.С. .
Файл: PDF.

Регулювання взаємовідносин підприємства з контрагентами
Автор: Дейч М.Є..
Файл: PDF.

Удосконалення системи управління витратами на підприємствах різних форм власності й господарювання
Автор: Дяків В.В. .
Файл: PDF.

Определение уровня отдельных видов производственных запасов в натуральном выражении на коксохимических предприятиях
Автор: Котлярова В.Г. .
Файл: PDF.

Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів в економіці України
Автор: Покришка Д.С. .
Файл: PDF.

Тенденции инновационного развития металлургии в Украине
Автор: Рыженков А.Н. .
Файл: PDF.

Економічні сценарії інноваційного розвитку індустрії наукомісткого виробництва в Україні
Автор: Одотюк І.В. .
Файл: PDF.

Сутність антикризового фінансового управління підприємством
Автор: Важинський Ф.А., Колодійчук А.В..
Файл: PDF.

Діагностика ймовірності банкрутства металургійного підприємства та можливості його фінансової стабілізації
Автор: Єськов О.Л., Масалаб Р.М., Андрієвська О.В. .
Файл: PDF.

Передумови створення енергозабезпечуючого і ресурсозберігаючого кластера
Автор: Ковалевська О.С..
Файл: PDF.

Методологія управління конкурентоспроможними витратами вугледобувних підприємств
Автор: Гришко Н.В. .
Файл: PDF.

Методологические основы технико-экономического анализа эффективности производства по процессам
Автор: Беленцов В.Н. .
Файл: PDF.

Глубинные проблемы угледобычи
Автор: Ильюшенко В.Г., Павлюк В.В. .
Файл: PDF.

Управління фінансовими потоками аграрних підприємств
Автор: Петіна Л.В. .
Файл: PDF.

Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства
Автор: Юдін М.А. .
Файл: PDF.

Розвиток рекреаційного потенціалу України: оцінка умов та перспектив
Автор: Амоша О.І., Рассуждай Л.М., Полянський В.В..
Файл: PDF.

Стан житлової сфери Донецької області
Автор: Вертиль Н.М .
Файл: PDF.

Понятия мотивации и стимулирования, их отличительные особенности и взаимодействие
Автор: Пономаренко А.П..
Файл: PDF.

Стимулювання охорони праці як інструмент підвищення ефективності управління персоналом
Автор: Залознова Ю.С. .
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.