Журнал «Економіка Промисловості»  №47(4)  2009 рік
Стратегія соціально-економічного розвитку України: мета, завдання і ключові проблеми
Автор: Кендюхов О.В. .
Файл: PDF.

Экономические потоки и антикризисное управление
Автор: Чаленко А.Ю. .
Файл: PDF.

Наукове передбачення та невизначеність майбутнього у стратегічному плануванні
Автор: Ткаченко А.М., Казачков І.О. .
Файл: PDF.

Аналіз і систематизація методологічних підходів до оцінки сталого економічного розвитку
Автор: Щетілова Т.В. .
Файл: PDF.

Понятия и виды синергизма
Автор: Ляхов А.В., Крачулова М.В. .
Файл: PDF.

Металургійні комплекси у процесах глобалізації
Автор: Поклонський Ф.Ю., Ращупкіна В.М. .
Файл: PDF.

Рейтинговый анализ социально-экономического развития регионов
Автор: Иванов С.Е. .
Файл: PDF.

Стимулювання розвитку регіонів у контексті реалізації державної політики
Автор: Солдак М.О., Дубініна М.В. .
Файл: PDF.

Регіональні аспекти розвитку українського внутрішнього ринку металопродукції
Автор: Гранатуров В.М., Осипов В.М., Шалімов В.Д. .
Файл: PDF.

Методологічний підхід до формування конкурентоспроможних промислових кластерів
Автор: Лях І.І. .
Файл: PDF.

Диференційно-порівняльний підхід до аналізу стану промислового виробництва України у міжкризовий та кризовий періоди
Автор: Бальвас І.Г., Войтко С.В. .
Файл: PDF.

Графоаналитическое моделирование процесса акселерации экономического роста
Автор: Иванов Е.Т. .
Файл: PDF.

Дослідження теорії поняття інновації
Автор: Іванова В.В. .
Файл: PDF.

Наукова складова інноваційного розвитку вугледобувних підприємств України
Автор: Петровська Т.Е. .
Файл: PDF.

Формування інвестиційного клімату регіону
Автор: Черничинець С.П. .
Файл: PDF.

Лізинг як важлива складова інвестиційного механізму оновлення технічної бази виробництва
Автор: Шем’якіна Н.В., Пономаренко А.А. .
Файл: PDF.

Прийняття та обґрунтування інвестиційних рішень в умовах ризику
Автор: Морщенок Т.С..
Файл: PDF.

Действующие силы развития национальных экономик
Автор: Котляренко Д.В. .
Файл: PDF.

Стійкість розвитку й управління витратами вугледобувних підприємств
Автор: Амоша О.І., Саллі В.І., Трифонова О.В. .
Файл: PDF.

Проблемы оценки эффективности интеграции предприятий: синергетический подход
Автор: Булеев И.П., Богачев С.В. .
Файл: PDF.

Методологічні основи конкурентних переваг промислового підприємства
Автор: Трубчанін В.В. .
Файл: PDF.

Юридичні аспекти регулятивного характеру у процесах реорганізації промислових підприємств
Автор: Амоша О.І., Ращупкіна В.М..
Файл: PDF.

Необхідність упровадження комплексної системи управління ризиками на підприємствах реального сектору економіки
Автор: Якось І.С. .
Файл: PDF.

Поняття, стадії та особливості криз у процесі управління промисловими підприємствами
Автор: Дробишева О.О. .
Файл: PDF.

Використання аналізу стратегічного позиціонування в управлінні конкурентоспроможними витратами промислових підприємств
Автор: Гришко Н.В. .
Файл: PDF.

Аналітико-графічний підхід до вимірювання якості прибутку підприємства
Автор: Турило А.М., Зінченко О.А. .
Файл: PDF.

Модифікована оцінка конкурентоспроможності підприємства з видобутку запасів
Автор: Бардась А.В. .
Файл: PDF.

Розвиток рекреаційного потенціалу України: оцінка умов та перспектив
Автор: Снігова О.Ю. .
Файл: PDF.

Налоговое экологическое регулирование качества топлива
Автор: Гаркушенко О.Н. .
Файл: PDF.

Влияние порога социальной ощутимости поощрительных выплат на успешность труда
Автор: Ковалев В.Н., Фролов В.А., Шевченко Е.Н. .
Файл: PDF.

Порівняння оцінок потреб начальників і робочих видобувних дільниць вугільних шахт
Автор: Амоша О.І., Пономаренко О.П. .
Файл: ODF.

Формування середнього класу в контексті національних інтересів
Автор: Миценко І.М., Кролевець О.А. .
Файл: PDF.

Аналіз причин виникнення сучасної світової фінансової кризи.
Автор: Дорофєєва Г.А., Цурік О.В..
Файл: PDF.

Проблемы теории налогообложения и налоговой политики (обзор выступлений участников Первого Украино-Российского симпозиума)
Автор: Иванов Ю.Б., Майтуров И.А. .
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.