Журнал «Економіка Промисловості»  №46(3)  2009 рік
Правові аспекти удосконалення відносин власності
Автор: Бородюк В.М., Фролова Г.С. .
Файл: PDF.

Стан розвитку корпоративної (заводської ) науки в Україні: загроза технологічній безпеці
Автор: Федулова Л.І., Глушко О.О. .
Файл: PDF.

Вхождение в кризис – макроэкономический анализ
Автор: Липницкий Д.В..
Файл: PDF.

Валютно-финансовый механизм развития экономики Украины
Автор: Кухарская Н.А. .
Файл: PDF.

Особливості ліквідації вугільних шахт у старопромислових регіонах
Автор: Амоша О.І., Бардась А.В. .
Файл: PDF.

Використання міжнародного досвіду реформування ринку електроенергії в Україні
Автор: Долішній Д.Б., Петренко В.П. .
Файл: PDF.

Формирование жизненного цикла угольной промышленности Донбасса
Автор: Сапицкая И.К. .
Файл: PDF.

Роль вугілля як головного енергоносія при забезпеченні економічної стабільності України
Автор: Середа Л.О. .
Файл: PDF.

Механізми підвищення ефективності інвестиційного забезпечення легкої промисловості регіонів країни
Автор: Царенко О.В. .
Файл: PDF.

О проявлениях мирового экономического кризиса в черной металлургии Украины
Автор: Кулиш Е.В., Телюк В.А. .
Файл: PDF.

Экономико-математическая модель расчета нейтральных норм налоговой амор¬тизации в условиях инфляции
Автор: Виецкая О.В. .
Файл: PDF.

Основные понятия эффективности онлайнового электронного бизнеса
Автор: Винарик Л.С., Васильева Н.Ф. .
Файл: PDF.

Моделювання діяльності регі¬ону з використанням цінового ефекту мультиплі¬кації
Автор: Шишкіна К.М. .
Файл: PDF.

Модель системы стратегического управления оператором сотовой связи и алгоритм её проектирования
Автор: Кокодей Т.А. .
Файл: PDF.

Інформаційна модель управління технічною підготовкою модернізації виробничих потужностей підприємства
Автор: Єременко В.В. .
Файл: PDF.

Формування і розвиток інноваційної інфраструктури України: окреслення проблем і шляхів їх подолання
Автор: Козоріз М.А., Жихор О.Б. .
Файл: PDF.

Формування фінансово-економічного механізму реалізації інвестиційно-інноваційної моделі України
Автор: Любунь О.С. .
Файл: PDF.

Сучасні передумови створення системи взаємодії науки, освіти і промислового комплексу
Автор: Підоричева І.Ю. .
Файл: PDF.

Методы оценки уровня инновационного потенциала персонала на промышленных предприятиях
Автор: Дементьева Т.А. .
Файл: PDF.

Конкурентоспроможність підприємства: механізм управління та діагностика
Автор: Воронкова А.Е. .
Файл: PDF.

Обґрунтування оцінки організаційно-технічного рівня виробництва методом енергетичних показників
Автор: Варава Л.М., Ртищев С.А. .
Файл: PDF.

Базові економічні моделі процесів зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства
Автор: Валуєв Ю.Б. .
Файл: PDF.

Механізм стратегічного планування конкурентоспроможності промислового підприємства
Автор: Кучер В.А. .
Файл: PDF.

Нові тенденції в управлінні потенціалом підприємств на підставі реінжинірингу бізнес-процесів та аутсорсингу
Автор: Попова А.Ю., Дукова А.Г. .
Файл: PDF.

Энергосбережение как экономический ресурс
Автор: Иванова В.В. .
Файл: PDF.

Пріоритети вдосконалення фінансової політики і структури зайнятості в бюджетному і промисловому секторах економіки
Автор: Жовтанецький В.І., Заблоцький М.Б. .
Файл: PDF.

Вплив бюджетних інвестицій на результативність роботи вугледобувних підприємств
Автор: Бєлозерцев О.В. .
Файл: PDF.

Методика визначення відсоткової ставки кредитування інвестиційних проектів
Автор: Папаіка О.О., Міночкін Д.М. .
Файл: PDF.

Еколого-економічні засади розвитку гірських територій регіону в умовах транскордонного співробітництва
Автор: Мікловда В. П., Лизанець О. В. .
Файл: PDF.

Морская среда Черного моря как фактор социально-экономического развития Крыма
Автор: Контоджианни А., Саломатина Л.Н., Фортуцци Дж. .
Файл: PDF.

Стратегічні напрями адаптації лісового сектору економіки України до наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи
Автор: Дейнека А.М. .
Файл: PDF.

Инфляция как отражение экономики
Автор: Черниченко Г.А. .
Файл: PDF.

Про розвиток національної промисловості: сучасні наукові погляди на сучасні проблеми
Автор: .
Файл: PDF.

РЕКОМЕНДАЦІЇ міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання” (19-20 жовтня 2009 р., Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк)
Автор: .
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.