Журнал «Економика Промисловості»  №44  2009 год
Особенности рыночных преобразований в экономике Российской Федерации в 90-х годах ХХ века
Автор: Назарчук М.И. .
Файл: PDF.

Экономика знаний: институциональные трансформации
Автор: Пенькова И.В. .
Файл: PDF.

Качество, результативность, эффективность, квалитативность: терминологические аспекты
Автор: Горчакова Е.Н., Поклонский Ф.Е. .
Файл: PDF.

Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику
Автор: Ткаченко А.М., Якось І.С. .
Файл: PDF.

Использование мониторинга конкурентной среды как инструмента регуляторной политики региона
Автор: Крулькевич М.И., Сынкова К.В. .
Файл: PDF.

Про оцінку відкритості економіки України до прямих іноземних інвестицій
Автор: Баранов С.В..
Файл: PDF.

Методологія державного раціоналізму в управлінні вугільною галуззю
Автор: Фесенко І.А. .
Файл: PDF.

Аналіз структурних перетворень до нових форм господарювання металургійного комплексу
Автор: Ращупкіна В.М. .
Файл: PDF.

Стан вугільної галузі в сучасний період
Автор: Середа Л.О. .
Файл: PDF.

Экологическая составляющая в механизме управления промышленным развитием Украины
Автор: Анисимова А.В. .
Файл: PDF.

Моделювання виробничої стратегії на сучасному гірничодобувному підприємстві
Автор: Варава Л.М., Варава А.А. .
Файл: PDF.

Моделирование стратегии принятия решений по таможенно-тарифному регулированию внешнеэкономической деятельности
Автор: Ковалева О.А. .
Файл: PDF.

Проектирование средств электронной коммерции для предприятия малого бизнеса
Автор: Кравченко В.И., Кравченко В.В. .
Файл: PDF.

Оцінка інноваційного потенціалу підприємства
Автор: Хобта В.М., Комар Г.О. .
Файл: PDF.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик
Автор: Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В. .
Файл: PDF.

Устойчивость функционирования субъектов малого предпринимательства
Автор: Андреева И.Г., Павлов К.В., Ляшенко В.И. .
Файл: PDF.

Роль теорій інновацій та інноваційного розвитку у формуванні регіональної інноваційної політики
Автор: Жихор О.Б. .
Файл: PDF.

Инновации – основа интенсивной формы развития производства
Автор: Золотарев А.Н. .
Файл: PDF.

Зарубіжний і вітчизняний досвід прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
Автор: Важинський Ф.А., Молнар О.С., Колодійчук А.В..
Файл: PDF.

Загальна схема оцінки конкурентоспроможності продукції: теоретичний та методологічний аспекти
Автор: Циганок О.О. .
Файл: PDF.

Оптимизация организационной структуры управления предприятием
Автор: Гринько Т.В. .
Файл: PDF.

Оценка производственного потенциала предприятий хлебопекарной промышленности
Автор: Жамойда А.А. .
Файл: PDF.

Управление жилищно-коммунальным комплексом в современных условиях
Автор: Панасенко И.В. .
Файл: PDF.

Урахування основних чинників при визначенні економічної доцільності відпрацювання малих залишкових законсервованих запасів вугілля
Автор: Пономаренко П.І., Марченко О.О. .
Файл: PDF.

Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия»
Автор: Елецких С.Я. .
Файл: PDF.

Стратегія планування банківськими установами довгострокового кредитування промисловості
Автор: Любунь О.С. .
Файл: PDF.

Оптимізація розподілу бюджету між природоохоронними проектами гірничо-збагачувального комбінату
Автор: Лозинський І.Є. .
Файл: PDF.

Предпосылки формирования концепции и механизма развития туристической деятельности на промышленной территории
Автор: Данильчук В.Ф. .
Файл: PDF.

Демографічні передумови формування трудового потенціалу
Автор: Морщенок Т.С. .
Файл: PDF.

Специфіка оплати праці робітників видобувних дільниць і необхідність удосконалення її стимулюючої функції
Автор: Пономаренко О.П..
Файл: PDF.

Институциональные особенности развития системы здравоохранения
Автор: Левин П.Б. .
Файл: PDF.

Рецензія на навчальний посібник Н.Й. Коніщевої, Н.В. Трушкіної „Управління логістичною діяльністю підприємств”
Автор: Подсолонко В.А. .
Файл: PDF.

70-річчя професора Тищенка Олександра Миколайовича
Автор: .
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.