Журнал «Економика Промисловості» №38 2007 год
Каталог с PDF-файлами : /mag/2007/vip_03_38
Методи підвищення організаційно-економічного рівня виробництва
Автор: С.О.Іщук .
Файл: PDF.

Проблемы общей теории социально-экономической политики
Автор: К.В.Павлов.
Файл: PDF.

Сварочное производство и рынок сварочной техники в современной экономике
Автор: В.Н.Бернадский,О.К.Маковецкая.
Файл: PDF.

Конкурентоспособность страны и конкурентные преимущества: сущность,методы оценки
Автор: И.С.Бондаренко.
Файл: PDF.

Гносеологія поняття "Ринок праці"
Автор: О.А.Кратт,О.Ю.Будякова.
Файл: PDF.

Экономический рост, экономическое развитие или развитие экономики?Категории и основные показатели.
Автор: В.Н.Беленцов.
Файл: PDF.

Тенденції формування корпоративних структур у промисловості України
Автор: Л.І.Федулова .
Файл: PDF.

Влияние внешнего сектора экономики на конкурентность промышленности Украины
Автор: Е.В.Кулиш,В.А.Телюк.
Файл: PDF.

Особенности функционирования предприятий черной металлургии и основные направления формирования и развития эффективного адаптивного упправления
Автор: Н.В.Нагорянская.
Файл: PDF.

Проблемы и перспективы корпоративного развития предприятий химической промышленности Украины
Автор: Е.В.Зембицкий.
Файл: PDF.

Информационно-телекоммуникационные технологии в развитии онлайнового электронного бизнеса
Автор: Л.С.Винарик,А.Н.Щедрин,Н.Ф.Васильева.
Файл: PDF.

Информационные системы планирования ресурсов предприятия
Автор: А.В.Ляхов,Е.А.Свистун.
Файл: PDF.

АРМ продавца малого предприятия по торговле промышленными товарами
Автор: В.И.Кравченко,П.И.Сагайда,В.В.Кравченко.
Файл: PDF.

Місце та роль PR у бізнес-комунікаціях
Автор: К.Ю.Ягельська.
Файл: PDF.

Оценка инвестиционного риска в донецкой области
Автор: В.Е.Будяков.
Файл: PDF.

Ресурсно-відтворювальний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства
Автор: А.І.Акмаєв,Н.В.Ковалнко.
Файл: PDF.

Повышение эффективности функционирования производственно-экономической системы крупного машиностроительного предприятия
Автор: В.И.Салли,Е.А.Паршина.
Файл: PDF.

Специфіка застосування методів фінансово-економічного аналізу
Автор: У.Л.Гілка.
Файл: PDF.

Формирование и распределение валютной выручки предприятий
Автор: С.И.Гречаная.
Файл: PDF.

Еволюційний підхід до розвитку теорії стратегії підприємства
Автор: Л.М.Швець.
Файл: PDF.

Система сбалансированных показателей и оценки состояния хозяйствующих субъектов
Автор: Т.Д.Костенко.
Файл: PDF.

Взаимосвязь операционного анализа с чистыми денежными потоками операционной деятельности предприятия
Автор: Н.А.Черненко.
Файл: PDF.

Удосконалення бюджетування на вугільних підприємствах шляхом упровадження трьохрівневої моделі
Автор: Я.П.Бондаренко.
Файл: PDF.

Про необхідність включення до угоди щодо регіонального розвитку спільних заходів з розвитку рекреаційної діяльності в донецькій області
Автор: О.Ю.Снігова.
Файл: PDF.

Економіко-екологічний підхід до визначення припустимого рекреаційного навантаження
Автор: Л.О.Кобанець.
Файл: PDF.

Оцінка сегмента жіночої робочої сили на ринку праці донецького регіону
Автор: О.Б.Бойченко.
Файл: PDF.

Система соціальної допомоги і пільг населенню як інструмент регіональної соціальної політики
Автор: Н.А.Балтачеєва.
Файл: PDF.

До 70-річчя академіка національної академії наук України Олександра Івановича Амоші
.
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.

© Все права защищены .