Журнал «Економика Промисловості» №37  2007 год
Каталог с PDF-файлами : /mag/2007/vip_02_37
Анализ особенностей и прогноз развития фондового рынка на период с 2007 по 2011 г.
Автор: Л.Г.Червова, М.И.Назарчук.
Файл: PDF.

Проблеми формування вугільної промисловості та комплексного використання природних ресурсів
Автор: І.К.Чукаєва.
Файл: PDF.

Конструктивные особенности механизма циклического развития производства
Автор: Е.Т.Иванов.
Файл: PDF.

Інструментарій діагностики конкуренто-спроможності вищих навчальних закладів
Автор: О.А.Кратт,І.О.Чурносова.
Файл: PDF.

Три фактора успеха крупного бизнеса Украины на международном рынке
Автор: Л.Н.Саломатина .
Файл: PDF.

Оценка эффективности функционирования местных органов исполнительной власти
Автор: С.В.Баранов.
Файл: PDF.

Содержание и обслуживание многоквартирных домов в свете реформирования городского хозяйства
Автор: А.Т.Рыбалка,В.А.Кавыршина.
Файл: PDF.

Особливості забезпечення реалізації стратегічних напрямів розвитку донецького регіону:інвестиційна складова
Автор: В.С.Сімонова.
Файл: PDF.

Целеполагание в системах принятия решений
Автор: А.Я.Берсуцкий.
Файл: PDF.

Стратегия национальной инновационной системы и методы ее реализации
Автор: С.А. Тульчинская.
Файл: PDF.

Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки
Автор: А.М.Ткаченко.
Файл: PDF.

Вплив інвестиційної культури на формування ділової репутації підприємства
Автор: Е.Н.Коренів.
Файл: PDF.

Вартісно-орієнтований аналіз проектів на етапі формування інвестиційного портфеля(на прикладі трьох проектів)
Автор: Д.В.Кулик.
Файл: PDF.

Моделювання інноваційного розвитку регіону та його можливості
Автор: Б.П.Клімчук.
Файл: PDF.

Генезис системи інноваційного розвитку
Автор: О.А.Зубенко.
Файл: PDF.

Факторы обеспечения конкурентных преимуществ экономики Украины
Автор: А.И.Землянкин,Г.А.Ильина.
Файл: PDF.

Формування ентропійних потоків у процессі видобутку та переробки вугілля
Автор: А.А.Бардась.
Файл: PDF.

Оцінка та інструментарій антикризового управління
Автор: М.О.Ткаченко.
Файл: PDF.

Оціночні показники зниження собівартості виробництва будівельно-монтажних робіт
Автор: Л.В.Струмінська.
Файл: PDF.

Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві
Автор: О.О.Єропутова.
Файл: PDF.

Організаційно-економічні проблеми розвитку та забезпечення внутрішнього ринку металопродукції України
Автор: В.Д.Шалімов.
Файл: PDF.

Економічні підходи до комплексного вирішення проблеми скорочення викидів в атмосферу
Автор: О.В.Логачева.
Файл: PDF.

Особливості банківського маркетингу в Україні
Автор: Р.О.Капралов.
Файл: PDF.

Бизнес в социальной политике региона
Автор: В.И.Ляшенко.
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.

© Все права защищены .