Журнал «Економика Промисловості» №36 2007 год
Каталог с PDF-файлами : /mag/2007/vip_01_36
Іноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах:теорія і практика
Автор: І.О. Амоша, І.П.Булєєв, Г.З Шевцова.
Файл: PDF.

Функции налогового менеджмента во взаимосвязи на макро и микро уровнях
Автор: Тищенко, Л.А. Белявская.
Файл: PDF.

Концепция механизма управления финансовым потенциалом промышленного предприятия
Автор: П.В. Егоров,Ю.В Сердюк-Копчекчи.
Файл: PDF.

Прогнозирование бюджета фонда социального страхования
Автор: В.П. Полуянов.
Файл: PDF.

Техніко-технологічне оновлення як фактор інтенсифікації виробництва
Автор: Ф.А.Важенський,Л.С.Ноджак,Ю.Б.Шульган .
Файл: PDF.

Промисловий трансформаційний потенціал регіонів України
Автор: В.І.Захарченко.
Файл: PDF.

Регулювання якості підготовки кваліфікованих кадрів для підприємств промислового регіону
Автор: Т.С.Жорняк,Т.В.Філатова.
Файл: PDF.

Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динамики кластерно-сітьової структури
Автор: А.А.Пилипенко.
Файл: PDF.

Место системы АРМ-плановиков в общей системе бюджетирования на угольной шахте
Автор: Т.В.Коновалова.
Файл: PDF.

Особенности выявления рисков и оценки их страхования
Автор: Н.В.Цопа.
Файл: PDF.

Компьтер в аспекте социальной трансформации общества
Автор: Л.С.Винарик,А.С.Грантковский .
Файл: PDF.

Совершенствование инструментов оценки эффективности инноваций
Автор: Н.Н Меркулов.
Файл: PDF.

Відтворена іноваційна фармацевтична продукція:причини,наслідки та перспективи
Автор: О.А.Мех .
Файл: PDF.

Моделирование развития угольной промышленности в условиях ограниченных инвестиций
Автор: И.И.Павленко.
Файл: PDF.

Інноваційний напрям формування рекреаційної індустрії в Україні
Автор: Л.О.Кобанець,Т.Л.Овчаренко.
Файл: PDF.

Удосконалення механізму управління політикою платоспроможності підприємства )
Автор: І.Ф.Пономарьов,Е.І.Полякова,О.А.Легченко.
Файл: PDF.

Эффективно ли внедрять сертификацию СМК ?
Автор: А.И.Момот,Е.Н.Горчакова .
Файл: PDF.

До проблеми оцінки ефективності інтеграції промислових підприємств
Автор: Ф.І.Євдокімов,Н.В.Розумна.
Файл: PDF.

Методологічні засади використання кон'юктурних обстежень для аналізу стану корпоративного управління на промислових підприємствах
Автор: М.В.Пугачова.
Файл: PDF.

Екологічні зобов'язання гірнично-збагачувальних підприємств Криворізького регіону:види,відображення у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
Автор: О.М.Кондратюк.
Файл: PDF.

Управление нематериальными активами как составляющей повышения производительности труда на предприятии
Автор: В.С.Зайцев .
Файл: PDF.

Государственная политика регулирования развития экспортоориентированных и импортозамещающих производств
Автор: Н.А.Кухарская.
Файл: PDF.

Особливості мотивації та стимулювання праці на підприємстві
Автор: А.Г.Семенов.
Файл: PDF.

Реальні проблеми і перешкоди на шляху до інноваційної економіки
Автор: В.А.Денисюк,В.І.Онопрієнко.
Файл: PDF.

Діагностика стану підприємства для визначення його конкурентноспроможності
Автор: Л.М.Кузьменко.
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.

© Все права защищены .